Thiết kế căn hộ CT1 - CT2 - CT4 Chung cư The Pride

     Dự án chung cư cao cấp The Pride gồm 4 tòa cao tầng. Trong đó, CT1, CT2, CT4 đều cao 35 tầng, có thiết kế giống nhau và CT3 cao 45 tầng.

Mặt bằng dự án The Pride.


Mỗi một tầng căn hộ của CT1, CT2, CT3 đều có 14 căn hộ bao gồm:

    + 2 căn 145,9 m2 ( ký hiệu căn A ). Căn A có thiết kế 3 phòng ngủ.
    + 2 căn 97,55 m2 ( ký hiệu căn B1 ). Căn B1 có thiết kế 3 phòng ngủ.
    + 4 căn 101,9 m2 ( ký hiệu căn B2 ). Căn B2 có thiết kế 3 phòng ngủ.
    + 2 căn 74,14 m2 ( ký hiệu căn C1 ). Căn C1 có thiết kế 2 phòng ngủ.
    + 2 căn 80,65 m2 ( ký hiệu căn C2 ). Căn C2 có thiết kế 2 phòng ngủ.
    + 2 căn 88,06 m2 ( ký hiệu căn C3 ). Căn C3 có thiết kế 2 phòng ngủ.Mặt bằng tầng căn hộ điển hình.


Thiết kế căn hộ 74,14 m2 The Pride.
Mỗi tầng căn hộ dự án chung cư The Pride được thiết kế có 2 căn 74,14m2 ( căn C1-1 và C1-2).

Thiết kế căn hộ 74,14 m2 dự án The Pride.


Căn hộ 74,14 m2 được thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính rộng hơn 16 m2 được trang bị một nhà vệ sinh riêng rộng 3,5 m2. Không gian sinh hoạt chung rộng rãi gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn được bố trí cùng nhau với tổng diện tích gần 25 m2. Ngoài ra căn hộ có 01 Lô gia rộng 4,5 m2.


Thiết kế căn hộ 80,65 m2 The Pride.

    Mỗi tầng căn hộ dự án chung cư The Pride có 2 căn hộ 80,65m2 ( căn C2-1 và C2-2 ).


    Căn hộ 80,65 m2 dự án The Pride, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính rộng 16,5 m2, được trang bị một nhà vệ sinh riêng rộng 5,5 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 34 m2. Căn hộ có 1 Lô gia rộng 4,45 m2.


Thiết kế căn hộ 88,06 m2 The Pride

Mỗi tầng căn hộ dự án chung cư cao cấp The Pride được thiết kế có 2 căn hộ 88,06m2 ( căn C3-1 và C3-2 ).

       Căn hộ 88,06 m2 dự án The Pride, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính rộng 15,5 m2, được trang bị một nhà vệ sinh riêng rộng 6,4 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 40 m2. Căn hộ có 2 Lô gia với tổng diện tích 7,5 m2.Thiết kế căn hộ 97,55 m2 The Pride

Mỗi tầng căn hộ dự án chung cư cao cấp The Pride được thiết kế có 2 căn hộ 97,55m2 ( căn B1-1 và B1-2 ).

   Căn hộ 97,55 m2 dự án The Pride được thiết kế có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính rộng 19m2 có một nhà vệ sinh riêng rộng 5,5 m2, hai phòng ngủ phụ rộng 12,2m2 và 13,6m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 40 m2. Căn hộ có 1 Lô gia rộng 5,3 m2.Thiết kế căn hộ 101,9 m2 The Pride

Căn hộ 101,9 m2 có ký hiệu căn B2-1, B2-2, B2-3 và B2-4.


     Căn hộ 101.9 m2 dự án The Pride được thiết kế có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính rộng 15m2 có một nhà vệ sinh riêng rộng 5,5m2, phòng ngủ 2 và 3 rộng 12,2m2 và 13,6m2, phòng ngủ 2 được trang bị nhà vệ sinh rộng 5,4 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 43 m2. Căn hộ có 1 Lô gia rộng 4,3 m2.


Thiết kế căn hộ 145,9 m2 The Pride
Mỗi tầng căn hộ dự án chung cư cao cấp The Pride được thiết kế có 2 căn hộ 145,9m2 ( căn A1 và A2 ).


    Căn hộ 145,9 m2 dự án The Pride được thiết kế có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Phòng ngủ chính rộng 26,5 m2 có một nhà vệ sinh riêng rộng 5,5 m2, hai phòng ngủ phụ rộng 19,7 m2 và 19,9 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 54 m2. Căn hộ có 2 Lô gia với tổng diện tích rộng 12 m2.Xem chi tiết:
Vị trí dự án chung cư The Pride - chung cư HP Landmark Tower
Chi tiết thiết kế căn hộ CT3 chung cư The Pride
Tiến độ thực tế dự án.
Giá bán, tiến độ thanh toán và hỗ trợ khách hàng.