CÁC ĐỐI TÁC THAM GIA DỰ ÁN:


Chủ đầu Công ty Cổ phần Đầu  Hải Phát.

    - Lập dự án  thiết kế ý tưởngCông ty cổ phần  vấn đầu   phát triển kiến trúc I.D.E.A Sunjin Engineering & Architectual (Hàn Quốc)

    - Thiết kế kỹ thuật công trình: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển kiến trúc I.D.E.A và WSP Hong Kong ltd.

    - Quản lý giám sát dự án: Liên doanh ACO - CAVIAN (Australia).